රාජ්‍ය වියදම් කැපෙයි: සේවක බඳවාගැනීම් කල්යයි, අතිකාල දීමනා සීමාවෙයි

රාජ්‍ය වියදම් කැපෙයි: සේවක බඳවාගැනීම් කල්යයි, අතිකාල දීමනා සීමාවෙයි

උපුටාගැනීම බීබීසී සිංහල වෙබ් අඩවියෙනි රාජ්‍ය වියදම් පාලනය තවත් දැඩි කරමින් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළේ ය. නව චක්‍රලේඛයට අනුව ඉන්ධන සහ සන්නිවේදන දීමනා ගෙවීම් පාලනය,...

Read More
THE RATION SCHEME FOR PESTICIDES REVERSED!

THE RATION SCHEME FOR PESTICIDES REVERSED!

lankanewsweb.net Janaka Wakkumbura, Minister of Agriculture and Irrigation stated that the ration scheme for pesticides, herbicides, insecticides and fungicides approved by the Registrar of Pesticides has been abolished with effect...

Read More
Fitch places 12 Lankan NBFIs on Rating Watch Negative

Fitch places 12 Lankan NBFIs on Rating Watch Negative

By Dilini Madushanki – ceylontoday.lk. Fitch Ratings has placed the National Long-Term Ratings of 12 Sri Lankan non-bank financial institutions (NBFIs) on Rating Watch Negative (RWN). The entities are: Finance...

Read More
Poverty in Sri Lanka to spike this year, warns World Bank

Poverty in Sri Lanka to spike this year, warns World Bank

By Dilini Madushanki – ceylontoday.lk More Sri Lankans will slip into poverty this year, the World Bank has warned, as it urged the debt-ridden island nation to undertake urgent policy...

Read More
Fair weather to prevail

Fair weather to prevail

By Dilini Madushanki – ceylontoday.lk Showers or thundershowers will occur today (27) in Western, Central, Sabaragamuwa, Southern and Uva provinces and in Kurunegala district during the afternoon or night. Mainly...

Read More
National grid risks losing 1,251 MW of renewable energy

National grid risks losing 1,251 MW of renewable energy

BY Buddhika Samaraweera – themorning.lk Renewable Energy Associations that include small hydro, wind, solar, and biomass power developers, and also the Solar Industries Association of Sri Lanka, have jointly said...

Read More
A CRI DE COEUR ON EARTH DAY

A CRI DE COEUR ON EARTH DAY

lmd.lk Isanka Perera writes that we must be far more accountable on climate action More than 50 years ago, millions of Americans came together demanding action against oil spills, polluting...

Read More
වල් ඌරු ව්‍යංජනයේ අඳුරු යතාර්ථය

වල් ඌරු ව්‍යංජනයේ අඳුරු යතාර්ථය

කනිශ්ඛා සල්පිටිකෝරාළ (පරිවර්තනය: තඹරු විජේසේකර) ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටය බඳු ශ්‍රී ලංකාව සශ්‍රීක වැසි වනාන්තර, විශාල කඳු වැටි, සශ්‍රීක තෙත්බිම්, සමුද්‍ර වාසස්ථාන සමඟ ඉහළ ජෛව විවිධත්වයකින් යුතු මනරම් භූ දර්ශන...

Read More
Oil prices climb on prospect of fresh Russia sanctions

Oil prices climb on prospect of fresh Russia sanctions

ceylontoday.lk Oil futures rose in early trading today (05) as the potential for more sanctions following alleged war crimes by Russian troops in Ukraine added to concerns about supply disruptions,...

Read More
Wannila Aththo’s writ petition fixed for argument

Wannila Aththo’s writ petition fixed for argument

dailymirror.lk The writ petition filed by Uruwarige Wannila Aththo, the leader of the indigenous population known as ‘Veddas’, challenging the clearing of the lands at Pollebedda-Rambakenoya was today fixed for...

Read More
Translate »