හෙට සිට යළි විදුලි අර්බුධයක්

divaina.lk

හෙට සිට යළි විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීමේ අර්බුධයක් මතුවන බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.විදුලි ඉල්ලීමට අනුව සැපයුම ලබාදීමට විදුලි බලාගාර වලට නොහැකි වුවහොත් විදුලිය විසන්ධිවීමක් සිදුවිය හැකි බවද සඳහන් කරයි.මේ සම්බන්ධව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමද පවසන්නේ ඉදිරි දින කිහිපයේ රට තුළ විදුලි ඉල්ලීම කොපමන වේදැයි පැවසිය නොහැකි බවය.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

වික්ටෝරියා ජලමට්ටම අඩුවී ජනතාවට පීඩා

Read Next

වනජීවින්ගේ චර්යා රටා ලෝකයට පෙන්වන මිනිසෙකුගේ ඇසින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »