ස්පාඤ්ඤයේ ලා පැල්මා ගිනි කන්ද තවදුරටත් සක්‍රීය වෙයි

ස්පාඤ්ඤයේ ලා පැල්මා ගිනි කන්ද තවදුරටත් සක්‍රීය වෙමින් පවතිනවා.

මීට දින කිහිපයකට පෙර ලාවා සහ දුම් පිටකරමින් සක්‍රීය වූ ලා පැල්මා ගිනි කන්ද අවට පිරිස් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීමටයි පියවර ගැණුනේ. ලා පැල්මා ගිනි කන්ද අවට විශාල ප්‍රදේශයක් ලාවා හේතුවෙන් විනාශයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම ප්‍රදේශයේ වැසියන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය වූ තිබූ කෙසෙල් වගාවට ද දැඩි බලපෑම් එල්ලවී ඇති බවයි පැවසෙන්නේ. නිවාස ඇතුළු ගොඩනැගිලි කිහිපයක් ද හානියට පත්ව තිබෙනවා.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

The trial B 23073/01/15 (Colombo MC) of “Sujeewa” the elephant and her calf today – (2021.09.24)

Read Next

වටවල මවුන්ජින්වත්තේ මැණික් උස්සන්න බලවත්තු යකා නටති

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »