ලන්ච් ෂීට් ඇතුළු නොදිරන වර්ග 08ක් තහනම්

divaina.com

අගෝස්තු මස 01දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලන්ච් ෂීට් භාවිතය තහනම් කොට ඇත.

ඒ වෙනුවට දිරාපත්වන ලන්ච්ෂීට් භාවිතා කළ යුතු බව පරිසර අමාත්‍යංශය කියා සිටී.

මේ අතර වරක් භාවිතා කරන ලද බීම බට, ප්ලාස්ටික් හැඳ-ගෑරුප්පු-පිහි, යෝගට් හැඳි, සිලිසිලි බෑග්, ප්ලාස්ටින් ඉඳිආප්ප වට්ටි, සුවඳ ඇසුරුම්, ප්ලාස්ටික් මල්මාලා, ප්ලාස්ටික් කෝප්ප අදිය ද තහනම් කිරීමට අදාල කැබිනට් පත්‍රිකාවට අද(14) දින පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා අත්සන් තැබීමට නියමිතය.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

Beware of imported compost!

Read Next

Wannila Aththo’s writ petition to be heard on September 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »