මුතුරාජවෙල තෙත් බිමට ඉව අල්ලන නාගරික මන්ත්‍රීවරිය කවුද?

පුරන් කුඹුරු වල පොල් සිටුවීමට ලබාදෙන අවසරයෙන් ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන්ගේ සහය ලබාගෙන නීතිමය හිඩැස් තුලින් රිංගා මුතුරාජවෙල තෙත්බිම් වැනසීමේ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවට අපට තොරතුරු ලැබී ඇත. ජාඇල නගර සභාවේ මන්ත්‍රීවරියක් විසින් දැනට ටික කලටක පෙර මෙකී ඉඩම පුරන් කුඹුරක් සඳහන් වන ලිපියක් ගොවි සමිතියෙන් ලබාගෙන ඇත.

එයට අමතරව මෙම ජා ඇල නගරසභාවේ නාගරික මන්ර්‍තිවරිය පොල් කට්ටි දැමීම සඳහා බැකෝකරුවන් සාකච්ජා කොට තිබෙන අතර අදාල ඉඩමේ මීට මාස කිහිපයකට පෙර සිට දිනපතා ගස් කැපීම සිදුවෙන බව ද වාර්තාවේ.

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

කතරගම දෙවියන්ගේ දේපලටත් විදලා !

Read Next

කෝමාරිකා වගාවක් මුවාවෙන් සිදුවන මහාපරිමාණ ඉඩම් මංකොල්ලයක් !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »