පැල්වත්ත සහ සෙවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ආශ්‍රිතව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ඇරඹීමට පියවර

ඩී.එස් ගුණතිලක ඌව වෙල්ලස්ස විශේෂ – dinamina.lk

ලංකා සීනි සමාගමට අයත් පැල්වත්ත සහ සෙවනගල උක් කර්මාන්තශාලා වලින් ඉවතලන රොන්මඩ උපයෝගී කරගනිමින් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත.

ඒ සඳහා සෙවනගල සීනි කර්මාන්තායතනයේ ඉඳිකළ කර්මාන්තශාලාව උක්,බඩඉරිගු,කජු,ගම්මිරිස්, කුරුදු,කරාබුනැටි,බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත හා අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා නිරීක්ෂණය කළේය

මෙම අවස්ථාවට ලංකා සීනි සමාගමේ උසස් නිලධාරීන් රැසක් සහභාගී වූහ.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

http://www.dinamina.lk/2021/06/06/%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A/123676/%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD-%E0%B7%83%E0%B7%84-%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BD-%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92-%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F-%E0%B6%86%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%80-%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A-%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1-%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

ගිනිගැනිමට ලක් වු නෞකාවේ ගමන්පථ දත්ත ගබඩා කර තිබු උපාංගය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

Read Next

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් ලියාපදිංචි කිරිම සඳුදා සිට

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »