කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා මුහුදු පැලෑටි යොදා ගැනීමට සැලසුම්

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

කාබනික පොහොාර නිෂ්පාදනය සඳහා මුහුදු පැලෑටි යොදාගත හැකි බවට හඳුනාගැනේ, ඒ අනුව කබනික වගාවට අවශ්‍ය පොහොර හා නයිට්‍රජන් දියර නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මුහුද පැලෑටි යොදා ගැනිම කෙරෙහි අවධානය යොමුවී ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහාතා කියයි, මුහුදු පැලෑටි වගාව මේ වන විට විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ කිලිනොච්චිය,යාපනය කල්පිටිය දිස්ත්‍රික්කවල සාර්ථකව සිදුවෙයි, ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මේ වසරේදී ප්‍රතිලාභීන් 200 කට මුහදු පැලෑටි වගාව ආරම්භ කිරීමට ආධාර ලබාදීමට රජය සැලසුම්කර තිබේ,

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

අනුරපුර වැව් රක්ෂිත වැනසීම් නොදන්නා සේ ඉන්නේ ඇයි?

Read Next

Archaeology Department grants permission to resume dredging of Tissamaharama tank

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »