කාබනික පොහොර ආනයනයට අවසර

2021/2022 මහ කන්නය සඳහා කාබනික පොහොර හා ස්වභාවික ඛනිජ හා කීලේටඩ් අංශුමාත්‍ර ශාක පෝෂක ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව වී වගාව සඳහා අවශ්‍ය කාබනික පොහොර රජයේ පොහොර සමාගම විසින් ආනයනය කිරීමටත් අනෙක් බෝග සඳහා බලපත්‍රලාභී පොහොර සමාගම් විසින් ආනයනය කර තරඟකාරී මිල ගණන් මත ගොවීන්ට ලබාදීමටත් කටයුතු සලසා තිබේ.

Source

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

A Disappointing Decision

Read Next

අලි ඇතුන් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික හිමිකරුවන් ලෙස පෙනී සිටින අයවළුන් වෙත නිදහස් කිරීමට එරෙහිව පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය සහ තවත් අයවළුන් විසින් අභියාචනාධිකරණයේ පැවරූ නඩුකරය

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »