කල්පිටියේ පිහිටි ස්වාභාවික වැලි කඳු සම්බන්ධ නඩුකරය

CA WR 1866 / 2004

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය ආරම්භ වීමෙන් පසු 2004 වසරේ දී ගොනු කළ ප්‍රථම නඩුකරය වන මෙය භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ තවත් වගඋත්තරකාර පාර්ශවයන් කිහිපයකට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයේ රිට් නඩුකරයක් ලෙස ගොනු කරන ලද්දකි.

ඒ 2004 වසරේ දී වයඹ පළාතේ උඩප්පුව සිට කල්පිටිය දක්වා වූ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වාභාවික වැලි කඳු දේශපාලන ආධාරයෙන් සහ යන්ත්‍ර භාවිතා කරමින් සිදු කළ කැණීම් හේතුවෙන් ඉතා වේගයෙන් හායනයට සහ සූරාකෑමට ලක් වීම වැළැක්වීම සඳහායි. මෙය මිරිදිය ජලයට බරපතල තර්ජනයක් වූ අතර ප්‍රදේශයේ ජනතාවද මෙම කැණීම්වලට විරෝධය දැක්වූහ.

මෙම නඩුවේ දී අධිකරණය නිගමනය කරන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයේ යාන්ත්‍රිකව වැලි කැණීම දැඩි ලෙස හානිකර බැවින් එය තහනම් කළ යුතු බවයි.

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

රිදීමාලියද්ද උක් කර්මාන්තයට ඉඩම් ලබාගැනීම සම්බන්ධ නඩුකරය

Read Next

ජාන නවීකරණය කළ ආහාර සම්බන්ධ නඩුකරය

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »