කතරගම දෙවියන්ගේ දේපලටත් විදලා !

හල්දුම්මුල්ල සොරගුනේ කුඩා කතරගම දේවාලයට අයත් නින්දගම් ඉඩම් වල ශාක කිසියම් පිරිසක් විසින් කපා දමා ඇත. මෙම ඉඩම් යම් විනාශකාරි සංවර්ධන වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් යොදාගෑනීමේ වෑයමක් ඇති බව ගම්වාසීහු පවසති මේ වනතෙක් වගකිවයුතු ආයතන මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රිරියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

නාගොඩ රෝහල ඉදිරිපිට වගුරබිම අනවසරයෙන් ගොඩකෙරේ

Read Next

මුතුරාජවෙල තෙත් බිමට ඉව අල්ලන නාගරික මන්ත්‍රීවරිය කවුද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »