එන්නත් ලබා නොගත් සේවකයන් පහ කරලා

සී.එන්.එන්. සභාපති ජෙෆ් සකර්

කොවිඩ් මර්දන  එන්නත් ලබා නොගෙන, රැකියාවට වාර්තා කළ සේවකයන් තිදෙනෙකු සේවයෙන් පහ කිරීමට ඇමෙරිකාවේ සී.එන්.එන් ප්‍රවෘත්ති සමාගම් පාලනාධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය

Chandana Sesath Jayakody

Read Previous

කැලිෆෝනියා ගුරුවරුන්ට එන්නත අනිවාර්යයි

Read Next

කොවිඩ් හඳුණාගැනීමේ පරීක්ෂණ නොමිලයේ සිදු නොකිරීමට ජර්මනිය තීරණය කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »